Aby dobrać odpowiednią formę terapii bardzo ważne jest określenie prawidłowej diagnozy. Na podstawie diagnostyki za pomocą specjalistycznych testów klinicznych jesteśmy w stanie sięgnąć do przyczyny bólu. Dzięki temu program rehabilitacji jest kompleksowo nakierowany na zlikwidowanie dysbalansów, które powodują przeciążenia tkanek i ból.

W celu wzbogacenia diagnostyki funkcjonalnej, śledzenia postępów terapeutycznych, a także poprawy efektywności procesu terapeutycznego wykorzystujmy diagnostyczne możliwości USG. Wartość diagnostycznego USG w fizjoterapii związana jest z dynamiczną oceną tkanek w spoczynku, podczas ruchu oraz w ocenie efektów terapeutycznych.

ćwiczenia pod kontrolą USG

Indywidualna praca z pacjentem